Quản lý nhân viên thông minh hơn nhờ dữ liệu lưu lượng người mua hàng

Chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện kỷ nguyên mới của hành vi khách hàng trong cửa hàng bán lẻ, nơi mà khách hàng có nhiều lựa chọn mua hàng từ nhiều kênh khác nhau, ngày càng khó tính hơn và có tiếng nói lớn hơn nhờ sử dụng mạng xã hội.

​Các cửa hàng bán lẻ truyền thống được xem như là một điểm tựa của mua sắm giải trí và dịch vụ khách hàng. Đó là nơi các trải nghiệm hoàn hảo được cung cấp, các vấn đề của khách hàng được giải quyết, và nơi đó, cuối cùng, các đơn hàng được chuyển đổi. Ở Anh, đại đa số (82%) các đơn hàng bán lẻ đến từ các cửa hàng bán lẻ truyền thống.​

Mô hình bán hàng này đòi hỏi các nhà bán lẻ phải tin tưởng nhiều hơn vào các nhân viên bán hàng của mình nhằm đảm bảo họ họ được trao đủ quyền để hoàn thành tốt việc bán hàng và đạt được doanh số.​ ​ Ảnh hưởng của nhân viên bán hàng là rất lớn, nó sẽ ảnh hưởng ngay đến lưu lượng người mua hàng ngày. Đảm bảo số lượng nhân viên phù hợp, có các kỹ năng cần thiết là yếu tố quyết định thành công của nhà bán lẻ .​ ​

Đối với cửa hàng, trải nghiệm của khách hàng có hoàn hảo hay không một phần lớn được quyết định bởi năng lực của nhân viên bán hàng. Việc phân bổ nhân viên cho phù hợp với lưu lượng, đối tượng người mua trong từng cửa hàng ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ quay lại, cuối cùng là mục tiêu kinh doanh.​ ​

Tài liệu này mô tả 4 cách mà một công cụ phân tích, theo dõi lưu lượng và hành vi khách hàng có thể giúp các nhà bán lẻ cải thiện việc quản lý nhân viên để đạt được mục tiêu kinh doanh. ​

Vui lòng nhập các thông tin dưới đây để tải tài liệu